Na wyspie Mieszka I

Lokalizacja: Ostrów Lednicki - Gniezno

Program wycieczki

1 dzień

Ostrów Lednicki – zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy, przeprawa promem
na wyspę. Gniezno – wizyta w katedrze przy słynnych
drzwiach gnieżnieńskich, krótki spacer po mieście.